Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyUZP z nowym projektem badawczym

UZP z nowym projektem badawczym

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że projekt badawczy przygotowany przez Uniwersytet Jagielloński (lidera projektu), Uniwersytet Gdański oraz Urzęd Zamówień Publicznych (lidera merytorycznego projektu) przeszedł pomyślnie ocenę formalną w ramach konkursu GOSPOSTRATEG III organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadanie projektu

Jak informuje Urząd projekt ma za zadanie stworzenie interdyscyplinarnej, pogłębionej analizy polskiego systemu zamówień publicznych w latach 2017–2021 oraz opracowanie rekomendacji jego zmian, których celem będzie zwiększenie skuteczności.

Projekt lokuje się na pograniczu ekonomii, prawa i finansów publicznych. Po przeprowadzeniu badań podstawowych dotyczących systemu zamówień publicznych w Polsce na tle europejskim, w oparciu o bazy danych pozostające w dyspozycji Prezesa UZP, zostanie przeprowadzona analiza statystyczna, ustalona nowa matryca analizy funkcjonowania systemu, pozwalająca na ustalenie rzeczywistych barier skutecznego udzielania zamówień publicznych.

Jak projekt przyczyni się do wzrostu efektywności zamówień publicznych?

Okiem Rzecznika Urzędu Zamówień Publicznych – Pana Michała Trybusza

Rezultatem projektu będą dokumenty stanowiące istotną wartość dodaną dla uczestników rynku. Mowa tu o diagnozie polskiego systemu zamówień publicznych w wariantach przed wejściem i po wejściu w życie Nowego Prawa zamówień publicznych. Kolejnych dobrych praktykach, dalszej strategii zwiększania konkurencyjności. Mówimy również o założeniach metodyki prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia.

Projekt traktuje więc system zamówień publicznych w sposób globalny, ale również dynamiczny uwzględniający dokonywane zmiany prawa i przenoszenie procesów w sferę elektroniczną. Spojrzenie na całość systemu, zarówno na jego mocne i słabe punkty, pozwoli w przyszłości wyciągnąć wnioski co do pożądanego kształtu regulacji i sposobu funkcjonowania.

Należy również podkreślić, że ewentualna realizacja projektu zbiegnie się w czasie z pierwszymi doświadczeniami funkcjonowania systemu na podstawie nowego Prawa zamówień publicznych. Mocno stawia ono na efektywność zamówień publicznych, m.in. poprzez położenie nacisku na wykonanie analizy potrzeb i wymagań.

Jak wykorzystamy wyniki badania?

Współistnienie tych dwóch czynników może pomóc w wyznaczeniu kierunku ewentualnych zmian. Prezes Urzędu wielokrotnie wskazywał, że po 1,5-2 latach obowiązywania Nowego Prawa zamówień publicznych, Urząd będzie chciał dokonać jego przeglądu pod kątem poszczególnych nowych instytucji w kontekście tego co wyszło, co nie spełniło założeń, a co należy poprawić lub zmienić.  Badania uzyskane w ramach projektu mogą być niezwykle pomocne w realizacji tego celu.

Kibicujemy zatem mocno temu projektowi, a o jego dalszych  losach będziemy informować w Naszym serwisie.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy