Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieLudzieAkademia Wykonawców. Nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne...

Akademia Wykonawców. Nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne w Polsce

Już 2 września rusza kolejny w Open Nexus, nowy projekt – “Akademia Wykonawców”, adresowany do przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne w Polsce. Akademia to efekt spojrzenia na zamówienia publiczne, jako jeden wspólny organizm, w ramach którego powodzenie jednych generuje sukces drugich. To świadomość konieczności budowania platformy dialogu i zrozumienia między Zamawiającymi, a Wykonawcami. 

Liczba zamówień udzielonych w 2020 r. ustalona w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach przekazanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych to 135 048 zamówień (w 2019 r. – 141 023). Wartość udzielonych zamówień publicznych w 2020 r. wyniosła 183,5 mld zł (w 2019 r. – 198,9 mld zł), co stanowiło ok. 7,90% produktu krajowego brutto (PKB) w 2020 r. 

W 2020 r. 82% złożonych ofert pochodziło od Wykonawców z sektora MŚP. Podobnie statystyki te kształtowały się w latach wcześniejszych; w 2019 r. – także 82%; w 2018 r. – 79%, a w 2017 r. – 80% ofert złożonych w postępowaniach to oferty przedsiębiorców z sektora MŚP. Największym zainteresowaniem tej grupy przedsiębiorców cieszyły się zamówienia na roboty budowlane – 88% złożonych ofert. Z kolei w postępowaniach na dostawy i usługi odsetek ofert od MŚP wynosił po 79%.

Rola i znaczenie  Wykonawców w całym systemie zamówień publicznych skłoniły Open Nexus do organizacji “Akademii Wykonawców”, do uczestnictwa w które wszystkich serdecznie Państwa zapraszamy. Zapraszamy również do lektury wywiadu, który Łukasz Laszczyński przeprowadził z pomysłodawcą tego projektu Adamem Dziadasem

Akademia Wykonawców. Jak narodził się pomysł jej organizacji?

Łukasz Laszczyński: Adamie, jesteś pomysłodawcą projektu ”Akademia Wykonawców”. To wyjątkowe wydarzenie, które rozpoczyna cykl wydarzeń organizowanych przez Open Nexus w okresie powakacyjnym. Powiedz, proszę skąd wziął się pomysł na organizację Akademii?


Adam Dziadas: To tak naprawdę już druga Akademia naszego autorstwa. W pierwszej wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy. Wejście w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych to wydarzenie, które Zamawiającym spędzało sen z powiek. Ogromna ilość szkoleń dostępna na rynku opierała się o perspektywę jedno lub dwudniowych szkoleń, gdzie wyzwaniem dla uczestników było zrozumienie całej ustawy w trakcie jednego szkolenia. Wiązało się to również z koniecznością wygospodarowania czasu uczestników, w takiej ilości na jaką bardzo często nie mogli sobie pozwolić. Podjęliśmy decyzję że powołujemy darmową Akademię PZP dla Zamawiających, podzieloną na kilkanaście bloków tematycznych. Zamawiający prosili o wsparcie –  więc je otrzymali. Teraz Wykonawcy potrzebują pomocy i z nią idziemy. Na szczęście są na naszym rynku specjaliści, którzy chcą dzielić się bezpłatnie wiedzą i doświadczeniem i ich zobaczymy właśnie w roli prelegentów.

Adresaci “Akademii Wykonawców”

Łukasz Laszczyński: Do kogo konkretnie jest adresowana “Akademia Wykonawców”? Czy mogą w niej uczestniczyć przedsiębiorcy,  którzy do tej pory nie uczestniczyli w systemie zamówień publicznych, a ich wiedza na temat Prawa zamówień publicznych jest znikoma? 

Adam Dziadas:  Akademia zakłada uczestnictwo Wykonawców, musimy również pamiętać o Zamawiających, którzy występują w podwójnej roli. Zaczynamy od podstaw dla uczestników, którzy nigdy nie brali udziału w przetargu, a tym bardziej elektronicznym. Dla przedsiębiorców rynek zamówień publicznych jest bardzo atrakcyjny i z tym przesłaniem wychodzimy na rynek Wykonawców. Pamiętamy, że Zamawiający –  gospodarz prowadzonego postępowania, bez tych którzy będą się o nie ubiegać, nie udzieli zamówienia. 

Nowa ustawa. Największe trudności na drodze Wykonawców

Łukasz Laszczyński: Od początku obecnego roku w zamówieniach publicznych w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Akt ten przyniósł bardzo wiele nowych instytucji i zasad prowadzenia postępowań, w tym także pełną elektronizację prowadzonych postępowań, dla Zamawiających, ale i również dla Wykonawców. Co Twoim zdaniem sprawiło najwięcej problemów Wykonawcom w stosowaniu nowej ustawy?     


Adam Dziadas: Bezapelacyjnie elektroniczna forma komunikacji niesie za sobą konieczność poznania i zrozumienia działania komunikacji elektronicznej, a z nią obsługi kilku narzędzi określanych jako portale e-usług (ten darmowy i te komercyjne). Służą temu samemu, ale takie same nie są. Dotychczas to Wykonawca decydował, czy ofertę dostarczy samodzielnie, kurierem i jeśli tak to którym. Obecnie to gospodarz postępowania decyduje za pośrednictwem “której i jakiej firmy kurierskiej” będa przesyłane oferty i tu decyzja jest podjęta przez Zamawiającego. Na szczególną uwagę zasługują podpisy elektroniczne, zaufany i osobisty – nie wystarczy już w zamówieniach publicznych długopis i pieczątka. To zmiana mentalna, nie tylko techniczna. Mówimy często, aby zmienić myślenie z papierowego na elektroniczne i na to położymy nacisk. 

Klucz do rozwiązania problemów Wykonawców

Łukasz Laszczyński: Czy “Akademia Wykonawców” będzie pomocnym rozwiązaniem wobec tych problemów?  


Adam Dziadas: Zróbmy wszystko, aby jak największa ilość Wykonawców dowiedziała się o tej szansie. My dołożymy starań, aby żaden z uczestników nie odebrał odbytej Akademii jako czas stracony. Bardzo cieszy nas fakt objęcia tyloma patronatami tego wydarzenia. Założyliśmy również forum branżowe na Facebooku, aby Wykonawcy mogli pomagać sobie wzajemnie, tak jak ma to miejsce na już istniejącej grupie Przetargowa Ustawa Nowa, liczącej już obecnie 3,6 tys. Zamawiających. Ta grupa to codzienne miejsce spotkań i pomocy wzajemnej. 

Agenda “Akademii Wykonawców”

Łukasz Laszczyński: Jakie zagadnienia poruszane będą podczas “Akademii Wykonawców”?

Adam Dziadas: Idziemy od ogółu do szczegółu z naciskiem na taką dawkę wiedzy i znajomości prawa, jaka przyda się Wykonawcom. Nie chcemy się z zamówień “doktoryzować”, a je zrozumieć i stosować. Uczestnicy Akademii będą mogli na każdym spotkaniu wpływać na tematykę i kolejność spotkań, więc każdy z nas decydować może, jaki kształt finalnie Akademia przyjmie. Akademia nie jest dla nas organizowana – jest dla Wykonawców i mają prawo wpływać na nią.  

Rejestracja

Łukasz Laszczyński: Jak zgłosić swój udział w “Akademii Wykonawców”?

Adam Dziadas:   Wystarczy wejść na stronę https://akademiawykonawcow.pl/ i zgłosić swój udział. Akademia i udział w niej będzie dla każdego bezpłatny. 

Łukasz Laszczyński: Dziękuję za rozmowę!

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Authors

  • Adam Dziadas

    Na co dzień mierzę się z wyzwaniami związanymi z nowym Prawem Zamówień Publicznych. Od 6 lat z ramienia Przetargowa.pl wspieram Zamawiających w ich codzienności. Pod opieką mam kilkuset specjalistów.

    View all posts
  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione z kategorii ludzie