Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyDarmowy kalkulatory kosztów cyklu życia. Nowość od UZP

Darmowy kalkulatory kosztów cyklu życia. Nowość od UZP

Nowość od Urzędu Zamówień Publicznych.

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swojej stronie internetowej polską wersję narzędzia do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) (kliknij tutaj) dla urządzeń do przetwarzania obrazu. To kolejna, bardzo dobra inicjatywa Urzędu służąca szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach publicznych.

Takie rozwiązania są pomocne dla zamawiających organizujących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie na etapie wyboru kryteriów oceny ofert w postępowaniach. Właściwy dobór tych kryteriów stanowi gwarancję efektywności prowadzonych postępowań. Zamawiający przy bardzo wielu okazjach sygnalizują konieczność kształtowania i udostępniania tzw. dobrych praktyk dla procesu udzielania zamówień publicznych, które mają stanowić realną wartość dodaną do procesów zakupowych sektora publicznego.  

Kalkulator dla urządzeń do przetwarzania obrazu.

Narzędzie zostało opracowane w formie prostego arkusza programu MS Excel. Ma ułatwić zastosowanie kryterium kosztu, jako kryterium oceny ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 91 pzp.  Uwzględnianie kosztów cyklu życia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozwala nie tylko ocenić efektywność ekonomiczną dokonywanego zakupu, ale także dokonać zakupu przyjaznego środowisku.

Kalkulator kosztów

Oszczędności w cyklu życia wiążą się najczęściej z wykorzystaniem rozwiązań umożliwiających oszczędne korzystanie z zasobów, a tym samym ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.

Temu zagadnieniu poświęcone było również webinarium organizowane przez Open Nexus, które poprowadzili Pani Joanna Marczewska, prawnik oraz Pan Arkadiusz Świerkot, Członek Zarządu STADLER Polska Sp. z o.o. Polecam Państwu zapis z przebiegu tego wydarzenia dostępny pod linkiem.

Zastosowanie kryterium kosztowego, jako kryterium oceny ofert wymaga od zamawiających bardzo często sporego wysiłku, dojrzałości zakupowej, jednak przynosi realne i wymierne korzyści.

Pozwala na efektywne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Takie działanie umożliwia bowiem uwzględnienie pełnego wymiaru obciążeń zamawiającego, od nabycia przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia jego eksploatacji. Tym samym uniemożliwia to sytuację wyboru oferty z niską ceną na etapie samej organizacji postępowania, ale zdecydowanie wysokimi kosztami na etapie eksploatacji.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy