Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyJak napisać DOBRY SWZ na ZAKUP SPRZĘTU?

Jak napisać DOBRY SWZ na ZAKUP SPRZĘTU?

Jak skonstruować SWZ na zakup sprzętu, które nie ogranicza konkurencji?

W dzisiejszych czasach zamawianie urządzeń komputerowych jest nieodłączną częścią procesu zakupowego w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach. Aby zapewnić uczciwą konkurencję na rynku, istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas konstruowania Specyfikacji Warunków Zamawiającego (SWZ). 

Rola SWZ w postępowaniu na zakup sprzętu

SWZ określa właściwości użytkowe urządzeń komputerowych, które zamawiający oczekuje od dostawców. Jest to dokument ważny zarówno dla zamawiającego, który musi mieć pewność, że dostarczone urządzenia spełniają jego wymagania, jak i dla dostawców, którzy muszą wiedzieć, jakie są oczekiwania zamawiającego.

Dlaczego ważne jest, aby SWZ nie ograniczało konkurencji?

Dzięki konkurencji firmy mają możliwość konkurowania ze sobą i oferowania klientom lepszych cen, jakości i innowacyjnych rozwiązań. Ograniczanie konkurencji może prowadzić do monopolu, co z kolei może skutkować wyższymi cenami, niższą jakością i mniejszą innowacyjnością.

W przypadku SWZ dotyczącego zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych ograniczanie konkurencji może mieć różne formy. Może to być na przykład specyfikowanie konkretnego producenta urządzenia lub jego komponentów, szczegółowych parametrów technicznych, które mogą dyskryminować innych producentów, lub wymaganie zakupu licencji na oprogramowanie tylko u jednego dostawcy.

Dlatego ważne jest, aby SWZ było skonstruowane w sposób nieograniczający konkurencji. Powinno koncentrować się na właściwościach użytkowych urządzeń komputerowych, a nie na szczegółowych parametrach technicznych ich konstrukcji. W ten sposób zapewni się uczciwą konkurencję między dostawcami, co ostatecznie przyniesie korzyści zarówno zamawiającemu, jak i rynkowi jako całości.


KURS eNotices2 dostępny na przetargOS.pl! KLIKNIJ w przycisk poniżej i uzyskaj dostęp do PrzetargOS PREMIUM lub skorzystaj z DEDYKOWANEGO KURSU! 👇


Ogólne zasady opisu przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych

W procesie zamawiania urządzeń komputerowych istotne jest odpowiednie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zasadą ogólną, opis ten powinien skupiać się na specyfikowaniu właściwości użytkowych urządzeń, a nie ich szczegółowych parametrów konstrukcyjnych. 

Specyfikowanie właściwości użytkowych urządzeń

Podstawowym celem specyfikacji przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych jest określenie właściwości, które umożliwią zamawiającemu efektywne wykorzystanie tych urządzeń. W tym celu rekomenduje się posługiwanie się definicjami urządzeń komputerowych zawartych w Rekomendacjach UZP.

W specyfikacji należy uwzględnić takie atrybuty urządzeń jak typ, zastosowanie, wydajność obliczeniowa, pamięć operacyjna, wydajność grafiki, monitor, parametry pamięci masowej, wyposażenie multimedialne, wymagania dotyczące baterii/zasilania (dot. komputerów przenośnych), zgodność z systemami operacyjnymi, waga (dot. komputerów przenośnych), ergonomia, niezawodność/jakość wytwarzania, warunki gwarancji oraz wsparcie techniczne.

Ważne jest, aby opis przedmiotu zamówienia był jasny, precyzyjny i niezależny od konkretnych producentów urządzeń. Dzięki temu zamawiający nie narusza zasady uczciwej konkurencji i daje możliwość udziału w postępowaniu różnym dostawcom.

Unikanie specyfikacji szczegółowych parametrów konstrukcyjnych

W opisie przedmiotu zamówienia należy unikać specyfikowania szczegółowych parametrów konstrukcyjnych urządzeń komputerowych. Zapisy takie, które odnoszą się do konkretnych producentów, modeli czy technologii, mogą prowadzić do dyskryminacji niektórych producentów i ograniczać konkurencję.

Przykładem takiego zapisu jest wymaganie konkretnego modelu procesora lub karty graficznej, określenie rodzaju chipsetu płyty głównej czy technologii zaimplementowanej w urządzeniu. Takie specyfikacje mogą naruszać zasadę uczciwej konkurencji, ponieważ nie uwzględniają różnorodności dostępnych na rynku rozwiązań.


DOŁĄCZ do społeczności PRAKTYKÓW Zamówień Publicznych na Facebook! Dopisz się do grupy PRZETARGowa Ustawa Nowa! Już ponad 5500 członków grupy czeka na Twoje historie i doświadczenie! 👇


Odstępstwa od rekomendacji

W pewnych przypadkach, ze względu na specyfikę zastosowań zamawianych urządzeń komputerowych, mogą być uzasadnione odstępstwa od rekomendacji dotyczących specyfikacji urządzeń. W takiej sytuacji specyfikacja powinna być uzasadniona i nie ograniczać uczciwej konkurencji.

Przykładem takiego odstępstwa może być specyfikowanie parametrów technicznych wewnętrznej architektury procesora, jeśli jest to uzasadnione specyfiką potrzeb zamawiającego. Jednakże, w większości przypadków, specyfikacja powinna skupiać się na właściwościach użytkowych urządzeń, które wynikają z potrzeb zamawiającego.

Podsumowując, zasada ogólna opisu przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych zakłada specyfikowanie właściwości użytkowych urządzeń, a nie szczegółowych parametrów konstrukcyjnych. Unikanie specyfikacji konkretnych producentów i technologii pozwala zachować uczciwą konkurencję. Odstępstwa od rekomendacji powinny być uzasadnione i nie ograniczać uczciwej konkurencji.

Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych powinien opierać się na specyfikowaniu właściwości użytkowych urządzeń, a nie na szczegółowych parametrach technicznych ich konstrukcji. 

W ten sposób zapewniamy uczciwą konkurencję między producentami sprzętu komputerowego. Poniżej przedstawiamy listę atrybutów urządzenia komputerowego, które powinny być uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia


SPRAWDŹ bezpłatny KALKULATOR TERMINÓW online! Terminy prosto i szybko obliczysz z osobistym asystentem postępowańasystentOS.pl 👇


Lista atrybutów urządzenia komputerowego i zalecany sposób ich opisu

1. Typ urządzenia komputerowego – należy określić, czy jest to komputer stacjonarny, komputer stacjonarny typu All in One, komputer przenośny, tablet itp.

2. Zastosowanie – wskazanie obszaru zastosowań, w którym będzie używane urządzenie komputerowe, na przykład aplikacje biurowe, stacja graficzna, aplikacje edukacyjne, aplikacje obliczeniowe itp.

3. Wydajność obliczeniowa – określenie wydajności urządzenia komputerowego na podstawie obiektywnych testów aplikacyjnych, które nie są specyficzne dla konkretnych producentów.

4. Pamięć operacyjna – określenie minimalnej wymaganej pojemności pamięci operacyjnej oraz maksymalnej obsługiwanej pojemności.

5. Wydajność grafiki – określenie wydajności karty graficznej na podstawie obiektywnych testów benchmarkowych lub testów aplikacyjnych.

6. Monitor/wyświetlacz – określenie typu wyświetlacza, rozdzielczości, jasności, czasu reakcji itp.

7. Parametry pamięci masowej – określenie minimalnej wymaganej pojemności dysku twardego lub dysku SSD.

8. Wyposażenie multimedialne – wskazanie, jakie urządzenia multimedialne powinny być dostarczone wraz z urządzeniem komputerowym, np. mikrofon, głośniki, kamera itp.

9. Wymagania dotyczące baterii/zasilania (dot. komputerów przenośnych) – określenie czasu pracy na akumulatorze potwierdzonego testami aplikacyjnymi.

10. Zgodność z systemami operacyjnymi – określenie, jakie systemy operacyjne powinny być obsługiwane przez urządzenie komputerowe.

11. Waga (dot. komputerów przenośnych) – określenie maksymalnej wagi komputera przenośnego.

12. Ergonomia – uwzględnienie parametrów wpływających na komfort pracy, takich jak głośność, jasność i kontrast wyświetlacza, dostępność portów itp.

13. Niezawodność/jakość wytwarzania – określenie wymagań dotyczących jakości procesu wytwarzania urządzenia komputerowego.

14. Warunki gwarancji – określenie czasu trwania okresu gwarancji oraz warunków jej realizacji.

15. Wsparcie techniczne – opis sposobu udostępniania sterowników i poprawek przez producenta urządzenia.

16. Wymagania dodatkowe – inne uzasadnione potrzebami zamawiającego wymagania, które nie naruszają zasady uczciwej konkurencji.

Wymagania dotyczące testów wydajnościowych

W celu obiektywnego pomiaru wydajności urządzeń komputerowych rekomenduje się stosowanie testów aplikacyjnych, które są niezależne od konkretnych producentów. W tabeli zamieszczonej w tekście przedstawiono przykłady testów aplikacyjnych, które mogą być używane do pomiaru wydajności urządzeń komputerowych. Należy zawsze korzystać z najnowszych wersji tych testów, aby zapewnić dokładne i aktualne wyniki.

Zakup urządzeń komputerowych a zakup licencji na oprogramowanie

Zakup urządzeń komputerowych często idzie w parze z zakupem odpowiednich licencji na oprogramowanie, które będzie wykorzystywane na tych urządzeniach. Decyzja dotycząca zakupu licencji jest jednak uzależniona od konkretnych potrzeb i warunków zamawiającego. 


ASYSTENT planowania i wniosków specjalnie DLA CIEBIE!

Zastanawiasz się, jak przeprowadzić proces planowania w Twojej jednostce? A może to wnioski spędzają Ci sen z powiek? Mamy na to rozwiązanie! SPRAWDŹ asystentOS.pl! 👇 Narzędzie dedykowane dla wszystkich uczestników procesu planowania i wniosków. Generuj wszystko jednym kliknięciem myszki!


Konieczność dostosowania zakupu licencji do potrzeb i warunków zamawiającego

Przy zakupie urządzeń komputerowych, zamawiający powinien dokładnie określić swoje potrzeby i wymagania dotyczące oprogramowania, które będzie używane na tych urządzeniach. W niektórych przypadkach, zakup licencji na system operacyjny i podstawowe oprogramowanie (takie jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji) wraz z urządzeniem komputerowym może być korzystny ekonomicznie. Często licencje takie są tańsze niż licencje kupowane oddzielnie. 

Jednak w innych przypadkach, zamawiający może już posiadać niezbędne licencje lub mieć umowy z licencjodawcami, które pozwalają na tańszy zakup licencji. W takich sytuacjach, oddzielny zakup licencji może być bardziej korzystny. 

Unikanie dyskryminującego zbiegu wymagań

Należy pamiętać, że zakup urządzeń komputerowych i zakup licencji na oprogramowanie to dwa odrębne procesy. W przypadku specyfikowania wymagań dotyczących oprogramowania, należy unikać dyskryminującego zbiegu wymagań, który może prowadzić do ograniczenia konkurencji na rynku licencji. Na przykład, wymaganie, aby licencje pochodziły od jednego producenta lub aby były kompatybilne tylko z jednym systemem operacyjnym, może prowadzić do ograniczenia wyboru i dyskryminacji innych dostawców. 

Dlatego ważne jest, aby specyfikować oprogramowanie w sposób niewykluczający konkurencji, na przykład przez określenie funkcjonalności, które musi spełniać, lub przez wymaganie zgodności z określonymi standardami. W ten sposób, zamawiający ma większą swobodę wyboru dostawcy oprogramowania, co prowadzi do większej konkurencji i lepszych warunków cenowych. 

Zakup urządzeń komputerowych i zakup licencji na oprogramowanie to dwa odrębne procesy, które należy dostosować do konkretnych potrzeb i warunków zamawiającego. Unikanie dyskryminującego zbiegu wymagań i specyfikowanie oprogramowania w sposób niewykluczający konkurencji jest kluczowe dla zapewnienia uczciwej konkurencji i uzyskania korzystnych warunków zakupu.

Zapisy niedopuszczalne w opisie przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych powinien być konstruowany w sposób nieograniczający konkurencji i uwzględniający zasady uczciwej konkurencji. W celu uniknięcia dyskryminacji producentów sprzętu komputerowego, istnieją pewne zapisy, które są niedopuszczalne w opisie przedmiotu zamówienia.


ZOBACZ, jak prosto i szybko publikuje się PRZETARGI na platformazakupowa.pl 👇


Przykłady niepoprawnych zapisów

1. Specyfikowanie konkretnego producenta urządzenia lub producentów urządzenia.

2. Wymaganie, aby wszystkie lub część komponentów urządzenia pochodziły od tego samego producenta i były sygnowane logiem producenta komputera.

3. Wskazywanie konkretnego modelu procesora z dopiskiem „lub równoważny”.

4. Określanie szczegółowych parametrów konstrukcji procesora, takich jak częstotliwość taktowania, wielkość pamięci podręcznej, czy inne parametry budowy wewnętrznej procesora.

5. Wymaganie posiadania przez procesor rozszerzeń zestawu instrukcji wspierających wirtualizację, które są charakterystyczne tylko dla jednego producenta.

6. Wskazywanie konkretnego producenta płyty głównej lub chipsetu.

7. Określanie parametrów technicznych karty graficznej, takich jak taktowanie rdzenia, przepustowość pamięci czy szerokość szyny danych.

Konsekwencje stosowania niedopuszczalnych zapisów

Stosowanie niedopuszczalnych zapisów w opisie przedmiotu zamówienia może prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i ograniczenia dostępu do rynku dla niektórych producentów sprzętu komputerowego. Może to również prowadzić do wykluczenia alternatywnych rozwiązań, które mogą być równie skuteczne, ale pochodzą od innych producentów.

W rezultacie, zamawiający może nie otrzymać optymalnego rozwiązania, które spełniłoby jego potrzeby, a także może zapłacić wyższą cenę za zamawiane urządzenie. Dlatego ważne jest, aby przy konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych unikać niedopuszczalnych zapisów i skupić się na specyfikacji właściwości użytkowych urządzenia, a nie szczegółowych parametrów technicznych jego konstrukcji.

Podsumowanie

W celu skonstruowania Specyfikacji Warunków Zamawiającego (SWZ), która nie ogranicza konkurencji na rynku, ważne jest unikanie zapisów, które dyskryminują konkretne producentów lub modele urządzeń komputerowych. SWZ powinno skupiać się na specyfikowaniu właściwości użytkowych urządzeń, takich jak typ, zastosowanie, wydajność obliczeniowa, pamięć operacyjna, wydajność grafiki, parametry pamięci masowej, ergonomia, niezawodność itp., zamiast określać szczegółowe parametry techniczne, które mogą wykluczać innych dostawców.

Dbanie o uczciwą konkurencję w zamówieniach publicznych na dostawę urządzeń komputerowych jest istotne, ponieważ konkurencja stanowi podstawową zasadę rynkową. Umożliwia ona firmom konkurowanie ze sobą, co przekłada się na lepsze ceny, jakość i innowacyjność oferowanych produktów. Ograniczenie konkurencji może prowadzić do monopolu, co skutkuje wyższymi cenami, niższą jakością i mniejszą innowacyjnością. Dlatego SWZ powinno być skonstruowane w sposób nieograniczający konkurencji, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającemu, jak i całemu rynkowi.


SPRAWDŹ szkolenia opracowane na podstawie ProcurCompEU, a w tym kurs z tworzenia specyfikacji! Wejdź na przetargOS.pl i ciesz się wiedzą zgodną z Europejskimi Ramami Kompetencji! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Artur Janecki

    Jestem pasjonatem technologii i zaawansowanej automatyzacji procesów biznesowych. Moje doświadczenie jako Specjalista Techniczny obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym integrację danych, no-code, automatyzację procesów, automatyzację marketingu, optymalizację procesów, projektowanie procesów biznesowych, doskonalenie procesów, bezpieczeństwo informacji i BPMN. Aktywnie uczestniczę w procesie digitalizacji przetargów i rozwoju platformazakupowa.pl, asystentos.pl i przetargos.pl. Dążę do stałego samorozwoju i wykorzystywania nowych technologii do rozwiązywania skomplikowanych problemów biznesowych.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy