Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoNARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW publicznych – czym jest?

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW publicznych – czym jest?

Dyscyplina finansów publicznych to specyficzny rodzaj odpowiedzialności, jaki spoczywa na osobach, które co do zasady wydatkują środki publiczne lub zarządzają mieniem publicznym. Aby poznać jej istotę, należy dokładnie zapoznać się z definicją dyscypliny.

Definicja dyscypliny finansów publicznych

Wiele osób zastanawia się, czym jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Definicji powyższej instytucji ustawodawca nie wskazuje w żadnym akcie prawnym, choć ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289 ze zm. – tekst jednolity), zwana dalej „uondfp”, określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

W związku z powyższym poszczególne elementy składające się na znamiona ww. instytucji należy zrekonstruować z całokształtu regulacji samej uondfp oraz przepisów szczególnych. Zatem dyscyplinę finansów publicznych rozumieć należy jako katalog zasad odnoszących się do prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi, sformułowanych w przepisach szczegółowych. Chodzi tu nie tylko o prawo stricte finansowe, ale także o normy objęte prawem zamówień publicznych czy ustawą o rachunkowości. Zakres przedmiotowy zachowań powodujących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmuje działania lub zaniechania niezgodne z przepisami regulującymi gospodarowanie mieniem i środkami publicznymi, szkodliwe dla finansów publicznych. Klasyfikacja naruszeń dyscypliny obejmuje cztery obszary, tj. gromadzenie dochodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań oraz przeprowadzanie inwentaryzacji.

Dyscyplina finansów publicznych polega na przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki finansowej związanej z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. Jest to całokształt norm określających pożądane zachowanie osób odpowiedzialnych za jej zachowanie, obejmuje przestrzeganie prawa w zakresie budżetowania, a na jej stan oddziałuje w istotnym stopniu funkcjonowanie aparatu kontroli. Instytucja dyscypliny budżetowej postrzegana jest także jako ważny instrument mający zapewnić racjonalne i efektywne ekonomiczne planowanie budżetowe.

Definicja naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Z kolei naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest czyn (działanie lub zaniechanie) osoby o statusie wyznaczonym w uondfp, określony w prawie jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zawiniony, szkodliwy dla finansów publicznych.

Dyscyplina finansów publicznych obejmuje przestrzeganie prawnie wyznaczonych reguł ustalania, poboru i egzekucji należności stanowiących środki publiczne oraz gospodarowanie nimi w skali mikroekonomicznej, czyli w jednostkach sektora finansów publicznych i poza nimi, jeśli podmioty te korzystają ze środków publicznych. Pod względem przedmiotowym dyscyplina finansów publicznych obejmuje te wymogi, których nieprzestrzeganie traktowane jest przez ustawodawcę jako popełnienie czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Realizacja zadań publicznych związanych z ww. zakresem obciążona jest ryzykiem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ryzyko to ponoszone jest nie przez instytucję, jako podmiot gospodarczy, ale osoby, które otrzymały prerogatywy do realizacji zadań objętych ww. ryzykiem. Odpowiedzialność ta może dotyczyć zarówno własnych jak i cudzych działań lub ich brak, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały zakwalifikowane jako czyny noszące znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


KURS eNotices2 dostępny na przetargOS.pl! KLIKNIJ w przycisk poniżej i uzyskaj dostęp do PrzetargOS PREMIUM lub skorzystaj z DEDYKOWANEGO KURSU! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Małgorzata Filipek-Orwat

    Doświadczony ekspert i fachowiec, wieloletni praktyk w dziedzinie: przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autorka i prowadząca warsztaty oraz szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne m.in. dla kandydatów aplikantów radców prawnych, notariuszy, audytorów sądów, prokuratur, pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków OSKZP, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów wydatkujących środki publiczne.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo