Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieLudzieProfesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych. Okiem Open Nexus. Komentarz Łukasza Laszczyńskiego do...

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych. Okiem Open Nexus. Komentarz Łukasza Laszczyńskiego do wyników ankiety Urzędu Zamówień Publicznych

Na łamach naszego portalu przeprowadziliśmy szeroką dyskusję nad wynikami ankiety Urzędu Zamówień Publicznych poświęconej profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Open Nexus autorstwa Pana Łukasz Laszczyńskiego, prawnika. Tym samym zamykamy cykl wystąpień na temat wyników ankiety Urzędu.

W badaniu przeprowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych udział wzięło 825 osób. Ankietę dla zamawiających wypełniły 763 osoby, a dla wykonawców 62. W ankiecie zamawiający i wykonawcy zostali zapytani m.in. o staż pracy w zamówieniach publicznych, preferowane formy wsparcia, oczekiwany zakres tematyczny działań edukacyjnych, czy udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Urząd wskazał ponadto, że wyzwania, jakie w najbliższych latach stoją przed systemem zamówień publicznych to profesjonalizacja, dalsza elektronizacja i standaryzacja. W ocenie Urzędu dyskusja o profesjonalizacji – o jej kierunku, tempie i obszarach – jest warunkiem koniecznym dla wykorzystania w pełni pomysłów i rozwiązań przyjętych w uchwalonym w 2019r. nowym Prawie zamówień publicznych.

Obok podsumowania wyników ankiety powstał także dokument, który opisuje aktualne i planowane działania Urzędu wspierające profesjonalizację kadr. W dokumencie tym zdefiniowano kluczowych interesariuszy oraz priorytetowe obszary, najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju potencjału kadr zamówieniowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Urzędu, co do szerokiej, publicznej debaty na temat profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych na łamach www.przetargowa.pl oraz social media rozpoczęliśmy dyskusję, do której zaprosiliśmy przedstawicieli uczestników rynku zamówień publicznych.

Profesjonalizacja okiem prawników

Jako pierwsza głos w tej dyskusji zabrała Pani Joanna Marczewska, prawnik (link). Oprócz bezpośredniego odniesienia się do wyników ankiety autorka zwróciła uwagę na inne trudności, z jakimi na co dzień borykają się przedstawiciele zamawiających. Po pierwsze edukacja, w tym aktualizacja posiadanej wiedzy wśród przedstawicieli zamawiających wiąże się bardzo często, jak zauważyła Pani Joanna Marczewska, z poświęceniem prywatnego czasu przedstawicieli zamawiających. Po drugie, jak słusznie wskazała autorka – edukacja to nie wszystko. Profesjonalizacja kadr powinna iść w kierunku udoskonalania praktyki. Zdaniem autorki, Urząd w ramach swoich kompetencji powinien położyć nacisk bardziej na wsparcie w obszarze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Kolejnym głosem w dyskusji na naszym portalu było stanowisko Pani Elizy Grodzkiej, prawnika z Kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro (link). Autorka wskazała bardzo wyraźnie, że na uwagę i refleksję zasługuje ocena wykonawców dotycząca współpracy z zamawiającymi, albowiem ta w dużej mierze jest wynikiem tego, w jaki sposób zamawiający przygotowują się do przeprowadzenia postępowania, a także jaką wiedzę merytoryczną posiadają i na ile ta wiedza przekłada się na faktyczne możliwości wykonawcze (realizacyjne) w danym okresie czasu. W treści tego wystąpienia przeczytamy również, iż rozwiązaniem, które jest w stanie wspomóc trudności komunikacyjne na linii zamawiający – wykonawcy jest instytucja dialogu technicznego, w dalszym ciągu niestety w bardzo małym stopniu wykorzystywana.

Profesjonalizacja okiem rekrutera

Kolejny głos w dyskusji na www.przetargowa.pl pochodził ze strony Pani Agnieszki Piątkowskiej, partnera w BigFish Sp. z o.o. (link). Tym razem mieliśmy okazję zapoznać się ze spojrzeniem ze strony przedstawiciela firmy zajmującej się rekrutacjami w obszarze zakupowym. Autorka bardzo trafnie wskazała, że praca kupców, niezależnie od tego, czy są związani z zamówieniami publicznymi czy nie, bezwzględnie wymaga zarówno wiedzy zakupowej (szerzej rzecz ujmując kompetencji stanowiskowych) jak i kompetencji społecznych. W szczególności istotne są budowanie relacji, zarówno z klientem wewnętrznym jak i dostawcami, komunikacja i mediacje, zarządzanie zmianą, współpraca, zarządzanie konfliktami.    

Profesjonalizacja okiem zamawiającego

Na końcu Naszej dyskusji na temat wyników ankiety Urzędu głos zabrała Pani Magdalena Mrówka, przedstawiciel zamawiających zobowiązanych do stosowania pzp (link), która zarówno samą profesjonalizację, jak i jej cel widzi bardzo szeroko. Zdaniem autorki zagadnienie profesjonalizacji należy rozumieć szeroko, jako odzwierciedlenie ogólnej poprawy całego zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących zadania związane z zamówieniami publicznymi lub uczestniczących w takich zadaniach. Aby skutecznie przeprowadzić profesjonalizację zamówień publicznych oraz osiągnąć zamierzony efekt, należy również zapewnić uczestnikom systemu odpowiednie narzędzia, wsparcie i strukturę polityki instytucjonalnej.

Za wszystkie ww. głosy, oceny oraz przemyślenia autorom, którzy zabrali głos w dyskusji bardzo serdecznie dziękujemy. Liczymy, że te wnioski okazały się przydatne, były źródłem refleksji po stronie wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych i zostaną również wzięte pod uwagę przez Urząd Zamówień Publicznych w dalszych działaniach mających na celu poprawę jakości kadr całego systemu zamówień publicznych.

Jak problem profesjonalizacji kadr widzi Open Nexus?

Wspieranie rozwoju całego systemu zamówień publicznych to jedna z Naszych głównych misji.  W tym też celu stworzyliśmy na nowo serwis www.przetargowa.pl. Jesteśmy Społecznością, która zamówienia publiczne postrzega przez pryzmat trzech filarów: Ludzie, Prawo, Procesy. Ludzie, dla których zawodową rzeczywistością są zamówienia publiczne znajdują się w centrum Naszej uwagi. To im, ich problemom, związanym nie tylko z warstwą formalną poświęcamy dużo uwagi na naszym portalu.

Tym samym z wielką radością przyjęliśmy inicjatywę Urzędu Zamówień Publicznych w postaci ankiety poświęconej profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych. Oczywiście tego rodzaju działania wpisują się z jednej strony w ustawowy zakres kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z drugiej stanowią warunek konieczny, dotyczący pełnej zmiany systemu zamówień publicznych.

Tym samym poprzez swoją działalność włączamy się i robić to będziemy stale, by podnosić poziom profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych dla ciągłego zwiększania efektywności publicznych procesów zakupowych.  


Szybki dostęp do artykułów z serii „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych”:

Współautorzy serii artykułów „Profesjonalizacja kard zamówień publicznych„.

Link do wszystkich artykułów: https://przetargowa.pl/tag/profesjonalizacja-kadr-w-zamowieniach-publicznych/

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione z kategorii ludzie