Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyRaport Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Komentarz Piotra Mazuro

Raport Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Komentarz Piotra Mazuro

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępny jest Raport Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019r. To bardzo bogata i obszerna lektura. Dowiedzieć się z niej możemy m.in., że wartość zamówień udzielonych w 2019 r. w oparciu o przepisy ustawy wyniosła ok. 198,9 mld zł (w 2018 r. – 202,1 mld zł; w 2017 r. – 163,2 mld zł; w 2016 r. – 107,4 mld zł). Oszacowana wartość rynku zamówień publicznych stanowiła ok. 8,75% produktu krajowego brutto (PKB) z 2019r. W 2018 r. było to 9,55% produktu krajowego brutto.

Wartości progów

Postępowania od najniższego progu ustawowego, tj. 30 000 euro do progów unijnych

W przypadku postępowań o wartości od najniższego progu ustawowego, tj. 30 000 euro do progów unijnych, wykazana przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach kwota zamówień publicznych wyniosła ok. 49,9 mld zł (w 2018 r. – 55,8 mld zł; w 2017 r. – 45,3 mld zł; w 2016 r. – 31,5 mld zł). 

W odniesieniu do postępowań o wartości powyżej progów unijnych szacunki oparte o treść rocznych sprawozdań pozwalają na określenie sumy zakontraktowanych kwot na poziomie ok. 144,5 mld zł (w 2018 r. – 142,5 mld zł; w 2017 r. – 114,7 mld zł; w 2016 r. – 75,2 mld zł).  

Ile trwa postępowanie?

Dodatkowo w treści dokumentu przeczytać możemy, że przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 41 dni (w 2018 r. – 40 dni). W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,42 (w 2018 r. – 2,19). W 28% (w 2018 r. – 25%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i w 12% (w 2018 r. – 11%) postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Gdzie znaleźć raport?

Zdecydowanie więcej informacji na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych dowiecie się Państwo z lektury Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który jest dostępny po linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/43418/Sprawozdanie-2019-r.pdf

Sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych okiem prawnika

Poprosiliśmy o krótki komentarz mec. Piotra Mazuro, Partnera Kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro w Szczecinie.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r. jest ciekawą lekturą. Nie dlatego, że dane te są w jakiś sposób zaskakujące, czy rewolucyjne. Wszak w porównaniu do 2018 r. tak naprawdę niewiele się zmieniło, a przecież z naturalnych przyczyn każdego roku analizując te sprawozdania porównywaliśmy je do lat ubiegłych. Jednakże nie sposób oprzeć się wrażeniu, że recenzja omawianego dokumentu mimowolnie dokonywana jest w porównywaniu do roku bieżącego, który jest szczególny. I przez ten pryzmat siłą rzeczy patrzymy, jak funkcjonował rynek zamówień gdy nie było pandemii.

Porównanie 2018r. oraz 2019r.

Wskazywane dane z 2019 w porównaniu do 2018 pozwalają stwierdzić, że zarówno ilość zamówień, wartość udzielnych zamówień, wartość rynku zamówień, jakkolwiek były mniejsze to nie zmieniały się znacząco. A zatem rynek ten nie był dotknięty wielką ilością zmian, poza może zauważalnie mniejszą ilością zamówień na roboty budowlane w stosunku do dostaw lub usług.

Najczęściej wykorzystywany tryb przetargowy

Zamawiający, pomimo działań legislacyjnych ustawodawcy oraz propagowaniu innych bardziej ambitnych rozwiązań, w dalszym ciągu najczęściej wykorzystują tryb przetargu nieograniczonego (85,38%) Dowodzi to, że lubimy stosować rozwiązania, które znamy i które po prostu są najmniej wymagające zarówno proceduralnie jak i technicznie. Zapewne też szybkość tego postępowania (średnio 41 dni) przemawiała za takim wyborem. Co prawda paradoksalnie najszybciej prowadzone są postępowania w trybie licytacji elektronicznej (średnio 36 dni). Niemniej jednak ilość tych postępowań w ogólnym ujęciu jest śladowa (214). Co ciekawe tam też była największa konkurencyjność ofert (7,52) w porównaniu do średniej liczby ofert składanych podczas jednego postępowania (2,42).

Kryteria oceny ofert. Co liczy się najbardziej?

Analizując dane zawarte w sprawozdaniu widać wyraźnie, że nadal to cena jest czynnikiem decydującym o wyborze oferty, gdyż aż w 85,38% (w 2018 r. – 85,32%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert.

Krajowa Izba Odwoławcza w 2019r.

Z perspektywy sierpnia 2020r. bardzo cenna jest informacja o działalności KIO w 2019. Zwłaszcza o czasie rozpatrywania odwołań. Widać bowiem, do jakiego wysokiego standardu przyzwyczailiśmy się przez lata funkcjonowania Izby. Oceniając to przez pryzmat doświadczeń bieżącego roku określenie „Raj utracony” chyba najlepiej oddaje, że nie docenialiśmy, jak ważnym aspektem działalności KIO była szybkość procedowania. Średni czas rozpatrywania odwołania wyniósł bowiem 14 dni (podczas gdy w 2018 r. – 16 dni). Obecna sytuacja pokazuje, że aktualnie, choć oczywiście z przyczyn niezawinionych przez Izbę, bliżej nam do czasów gdy funkcjonowały Zespoły Arbitrów niż wyspecjalizowanych organ orzekający.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Piotr Mazuro

    adwokat, współzałożyciel Kancelarii MCM LEGAL i jej Partner. Wspiera zamawiających publicznych oraz przedsiębiorców z branży projektowej i budowlanej w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju oraz sporach sądowych z nimi związanymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto, reprezentuje klientów w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych.

    View all posts

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy