Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyWady i zalety rozwiązań miniPortalu oraz platform komercyjnych w zakresie elektronizacji ...

Wady i zalety rozwiązań miniPortalu oraz platform komercyjnych w zakresie elektronizacji #kongresPZP

I KONGRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online już za Nami! Wydarzenie organizowane przez Open Nexus Sp. z o.o., objęte patronatem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Politechniki Poznańskiej skupiło ogromną ilość zainteresowanych, uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce (na kanale YouTube organizatora w ciągu 24 godzin od startu wydarzenia przekroczono pięć tysięcy wyświetleń). Przedstawiciele zamawiających i wykonawców mieli okazję pozyskać wiedzę, którą dzielili się zaproszeni do udziału w wydarzeniu paneliści, wśród których znalazł się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak.  

Na łamach Naszego serwisu przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przebiegu poszczególnych paneli Kongresu i poruszanych w ich trakcie zagadnień. Dziś przypominamy Państwu drugi panel w agendzie Kongresu, który został nazwany „Wady i zalety rozwiązań miniPortalu oraz platform komercyjnych w zakresie elektronizacji”.

W panelu wzięli udział: Przemysław Krawętkowski, ekspert zamówień publicznych, Krzysztof Fijołek, Urząd Zamówień Publicznych, Adam Magiera, Newag S.A., Małgorzata Węgiel, specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego.

Iwona Holka, ApexNet

Rozmowy panelowe moderowała Pani Iwona Holka reprezentująca firmę ApexNet.

Elektronizacja zamówień publicznych

Wystąpienia w ramach panelu dotyczyły, co oczywiste zagadnienia szeroko rozumianej elektronizacji procesów udzielania zamówień publicznych, która w pełnym zakresie czeka Nas już za kilka miesięcy, a w szczególności rozważań na temat funkcjonowania platform komercyjnych oraz miniPortalu. Ta część wydarzenia była doskonałą okazją do tego, by zaprezentować spojrzenie, doświadczenia praktyczne i wnioski, także i te gorzkie, z dwóch perspektyw – wykonawcy oraz zamawiającego, co bardzo istotne – w obecności przedstawiciela Urzędu Zamówień Publicznych. 

miniPortal w raporcie Najwyższej Izby Kontroli

Przemysław Krawętkowski, PRZETARGowa.pl

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu?

Dyskusje panelowe rozpoczęło wystąpienie Pana Przemysława Krawętkowskiego, który na samym wstępie zwrócił uwagę na opinię, którą niedawno zaprezentowała Najwyższa Izba Kontroli w przedmiocie dotyczącym funkcjonowania miniPortalu. Zasadniczym zarzutem sformułowanym przez kontrolująch, autorów tej opinii, a zarazem poważnym mankamentem ww. jest naruszenie zasady neutralności technologicznej. Ekspert zapytany o rekomendacje dotyczące wyboru między miniPortalem, a komercyjnymi platformami służącymi do elektronizacji procesów zakupowych wskazał, iż zamawiający dokonujący takiego wyboru nie powinni  kierować się ceną rozwiązań, ale oferowanymi funkcjonalnościami, dodatkowo kwestiami takimi jak szyfrowanie i odszyfrowywanie ofert, polityką jakości, istnieniem oraz sposobem działania technicznej obsługi klienta u danego operatora rozwiązania komercyjnego. W ocenie Pana Przemysława Krawętkowskiego należy również pamiętać o wykonawcach, dla których wybrany system powinien być jasny i przystępny w obsłudze. Wykonawcy odgrywają kluczową rolę w systemie zamówień publicznych, bez ich udziału, co oczywiste nie dochodziłoby do podpisywania umów i realizacji zamówień publicznych. 

Adam Magiera, NEWAG SA

Perspektywa Wykonawcy

O ocenę istniejących na rynku rozwiązań został poproszony Pan Adam Magiera, przedstawiciel wykonawcy w obszarze transportu ko lejowego. Kluczową kwestią dla przedstawiciela wykonawcy jest łatwość obsługi systemu (platformy). Jednym z trudniejszych elementów z punktu widzenia wykonawców jest w ocenie ww. szyfrowanie na miniPortalu, w trakcie którego po stronie wykonawców może dochodzić bardzo często do błędów. Kolejną, istotną kwestią zasygnalizowaną przez przedstawiciela wykonawcy był bardzo częsty brak wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych po stronie wsparcia technicznego operatorów platform zakupowych. Pełne zrozumienie tego obszaru wśród ww. grupy osób, jest w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego niezbędne. Dodatkowo przedstawiciel wykonawcy podkreślił, że proces składania oferty, w tym instrukcja tego procesu, powinny być proste i przejrzyste (bez znaczenia, czy jest to miniPortal, czy platformy komercyjne).

Krzysztof Fijołek, Urząd Zamówień Publicznych

Spojrzenie Urzędu Zamówień Publicznych

Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, Pan Krzysztof Fijołek przedstawił główne założenia i kierunki rozwoju miniPortalu w ciągu kilku najbliższych miesięcy, który choć będzie stanowił zgodnie z deklaracją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych złożoną w trakcie pierwszego kongresowego panelu swoisty bufor bezpieczeństwa na końcowym etapie realizacji projektu e-Zamówienia – docelowo rozwijany nie będzie. 

Jednocześnie przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych zadeklarował wzmocnienie kierunku wsparcia technicznego, przy okazji realizacji projektu e-Zamówienia, tak by faktycznie polepszyć jakość technicznej obsługi zarówno zamawiających, jak i wykonawców, by nie powtarzały się sygnalizowane wielokrotnie przypadki bardzo długiego oczekiwania na takowe wsparcie.    

Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił ponadto najważniejsze różnice między miniPortalem, a miniPortalem (bis).     

Perspektywa Zamawiającego

Małgorzata Węgiel, Miasto Bełzyce

Pani Małgorzata Węgiel zwróciła uwagę na konsekwencje związane z błędami skutkującymi np. brakiem możliwości otarcia oferty po stronie zamawiających. W takich sytuacjach, z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania, cały wysiłek związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiających idzie, jak wskazała przedstawicielka zamawiających,  na marne. Prelegentka przedstawiła szereg osobistych doświadczeń związanych z korzystaniem z nimiPortalu.   

Z przebiegiem całego I KONGRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online można zapoznać się poniżej:

Już niebawem na łamach Naszego Serwisu przedstawimy szczegółowo przebieg kolejnych paneli, które odbyły się w ramach I KONGRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, iż już dziś rozpoczynamy przygotowania do II KONGRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online, na który pragniemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy