Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoWarunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Immanentną cechą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie są warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu w zamówieniach publicznych pełnią pomocniczą rolę w procesie wyłonienia takiego wykonawcy, który będzie zdolny realizować przedmiot zamówienia publicznego. 

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Ustęp 2 tej samej jednostki redakcyjnej mówi zaś, że warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

  1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
  2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
  4. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do konkretnego zamówienia, którego zamierza udzielić. Ich treść jest za każdym razem względna, dopasowana do danego zamówienia publicznego i bezpośrednio zależy od zamawianych robót budowlanych, usług czy dostaw, czyli od przedmiotu zamówienia, jego cech charakterystycznych, w tym wartości. 

Należy pamiętać, że mówiąc o warunkach udziału w postępowaniu w zamówieniach publicznych nie można bowiem mówić o abstrakcyjnie rozumianym potencjale wykonania zamówienia bez powiązania z konkretnym świadczeniem, które ma być zrealizowane w ramach wykonania umowy. Dopiero adaptacja przez zamawiającego warunków do potrzeb danego (konkretnego) zamówienia nadaje im treść odpowiednią do tego, aby mogły się stać przedmiotem weryfikacji z punktu widzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.

Jak właściwie, a więc zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, wykorzystać warunki udziału w postępowaniu dla realizacji celu postępowania? Jak weryfikując zdolność wykonawcy do realizacji  zamówienia publicznego nie naruszyć uczciwej konkurencji i nie doprowadzić do sytuacji, w której o dane zamówienie publiczne będzie mógł się ubiegać ograniczony krąg wykonawców, albo jedynie jeden z nich? O tym wszystkim dowiecie się Państwo z platformy edukacyjnej PrzetargOS.   

Po więcej informacji na temat warunków  w prawie zamówień publicznych zapraszamy na platformę edukacyjną PrzetargOS. Link do rejestracji jest dostępny TUTAJ.

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo