Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoWarunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Immanentną cechą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie są warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu w zamówieniach publicznych pełnią pomocniczą rolę w procesie wyłonienia takiego wykonawcy, który będzie zdolny realizować przedmiot zamówienia publicznego. 

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Ustęp 2 tej samej jednostki redakcyjnej mówi zaś, że warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

  1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
  2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
  4. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do konkretnego zamówienia, którego zamierza udzielić. Ich treść jest za każdym razem względna, dopasowana do danego zamówienia publicznego i bezpośrednio zależy od zamawianych robót budowlanych, usług czy dostaw, czyli od przedmiotu zamówienia, jego cech charakterystycznych, w tym wartości. 

Należy pamiętać, że mówiąc o warunkach udziału w postępowaniu w zamówieniach publicznych nie można bowiem mówić o abstrakcyjnie rozumianym potencjale wykonania zamówienia bez powiązania z konkretnym świadczeniem, które ma być zrealizowane w ramach wykonania umowy. Dopiero adaptacja przez zamawiającego warunków do potrzeb danego (konkretnego) zamówienia nadaje im treść odpowiednią do tego, aby mogły się stać przedmiotem weryfikacji z punktu widzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.

Jak właściwie, a więc zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, wykorzystać warunki udziału w postępowaniu dla realizacji celu postępowania? Jak weryfikując zdolność wykonawcy do realizacji  zamówienia publicznego nie naruszyć uczciwej konkurencji i nie doprowadzić do sytuacji, w której o dane zamówienie publiczne będzie mógł się ubiegać ograniczony krąg wykonawców, albo jedynie jeden z nich? O tym wszystkim dowiecie się Państwo z platformy edukacyjnej PrzetargOS.   

Po więcej informacji na temat warunków  w prawie zamówień publicznych zapraszamy na platformę edukacyjną PrzetargOS. Link do rejestracji jest dostępny TUTAJ.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo