Dlaczego Open Nexus?

Open Nexus to lider polskiego rynku elektronizacji procesów zakupowych. Jednak nie w liczbie udanych wdrożeń, choć ta robi ogromne wrażenie, czy w funkcjonalnościach oferowanych rozwiązań tkwi siła tego Zespołu. Prawdziwy potencjał tego Zespołu to ludzie, którzy razem z jego Liderem, Grzegorzem, stanowią zespół grający do jednej bramki i do ostatniej minuty. To Lider i Zespół, na których można liczyć w każdej sytuacji. Najlepiej zaś sprawdzają się w sytuacji, gdy w ekstremalnych warunkach trzeba zachować pełen spokój i koncentrację na projekcie.

Czym są zamówienia publiczne?

Myśląc o zamówieniach publicznych możemy zacytować definicję zawartą w treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. To oczywiście w żaden sposób nie przybliża Nas do zrozumienia ich istoty. Możemy również przytoczyć dane statystyczne z opracowań Urzędu Zamówień Publicznych na temat wartości rynku zamówień publicznych w Polsce, ilości zamawiających, publikowanych ogłoszeniach, czasie trwania procedury. Jednak również i taki zabieg pozostawi Nas samych wobec danych statystycznych, z których w mniejszym lub większym stopniu można wyinterpretować wnioski na temat trendów i kierunków rozwoju, choć najczęściej jednak bywa tak, że codzienna praktyka pisze inne scenariusze.

Czym dla mnie są zamówienia publiczne?

Dla mnie zamówienia publiczne stanowią zasadniczą formę udziału sektora publicznego w gospodarce. Zamówienia publiczne to nie tylko stale rosnąca wartość podpisanych umów, zrealizowanych kontraktów, oddanych inwestycji, to przede wszystkim narzędzie kształtowania polityki państwa w obszarze społecznym, gospodarczym, a także obszar realizacji najbardziej strategicznych inwestycji z punktu widzenia funkcjonowania całego sektora publicznego. Proces zakupowy oparty o rozwiązania formalne zawarte w prawie zamówień publicznych może być tylko zwykłym wydatkowaniem posiadanych przez zamawiających środków, a więc działaniami czysto operacyjnymi, może też stać się narzędziem doskonale wspierającym zrównoważony rozwój i realizację celów publicznych o znaczeniu strategicznym.

Dla mnie osobiście zamówienia publiczne to dość długi już okres zawodowej działalności, setki godzin spędzonych po stronie zamawiających i wykonawców nad tworzeniem dokumentacji przetargowych, opiniowaniem ich treści, budowaniem struktur zakupowych, wdrażaniem nowych narzędzi, godziny spędzone na salach wykładowych ze studentami, to także satysfakcja z obserwacji wyników codziennej pracy i efektywnie przeprowadzonych postępowań.

Od dziś zamówienia publiczne dla mnie to również projekt “Czasopismo PRZETARGowa.pl”.

 

Łukasz Laszczyński

Dyrektor ds. Rozwoju Open Nexus Sp. z o.o.

  • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Posłuchaj

To Cię może zainteresować

Najpopularniejsze

Polityka Zakupowa Państwa. Kto faktycznie odpowiada za jej realizację?

Obowiązek przygotowania projektu Polityki zakupowej państwa wynika z art. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (dalej pzp). Na mocy art....

Raport dotyczący wpływu działań upowszechniających wiedzę z obszaru zarządzania zakupami

Raport został przygotowany dzięki współpracy między Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej i Open Nexus. Celem jednego z badań jest monitorowanie oceny wpływu działalnościpopularyzatorskiej z obszaru...

Wadium od A do Z – jak zwiększyć szanse wygrania przetargu?

Na tytułowe pytanie dotyczące wadium najprościej można odpowiedzieć, że najłatwiej zwiększyć te szanse startując w większej liczbie przetargów. I w tym miejscu w zasadzie...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych