Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychSubsydia zagraniczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – stosowanie przepisów rozporządzenia...

Subsydia zagraniczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – stosowanie przepisów rozporządzenia UE nr 2022/2560

Zastanawiasz się, jak wygląda obowiązek, jeśli chodzi o subsydia zagraniczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście ich zgłaszania? W dniu 12 października 2023 r. Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący obowiązków wykonawców w zakresie powiadamiania zamawiających o otrzymanych zagranicznych wkładach finansowych. UZP przypomina więc, że obowiązek ten jest skorelowany z wynikającym z art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 2022/2560 w sprawie subsydiów zagranicznych (Foreign Subsidies Regulation – FSR) obowiązkiem zamawiających do niezwłocznego przekazania tych informacji Komisji Europejskiej.

Subsydia zagraniczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – obowiązki wykonawców i zamawiających

Wykonawcy mają obowiązek powiadomić zamawiającego o wszelkich otrzymanych zagranicznych wkładach finansowych. Z kolei zamawiający muszą niezwłocznie przekazać te informacje Komisji Europejskiej. Zalecanym narzędziem do tego celu jest cyfrowa platforma komunikacyjna EU Send, która wymaga posiadania EU-login.

Narzędzie EU Send

EU Send jest zalecane do wszelkiej komunikacji z Komisją Europejską, w tym do:

  • przesyłania formularza FS-PP,
  • informowania o odrzuceniu ofert z powodu braków w zgłoszeniach dotyczących subsydiów zagranicznych,
  • zgłaszania podejrzeń o istnieniu subsydiów zagranicznych,
  • odpowiadania na prośby o informacje,
  • przesyłania wniosków o dokumenty wewnętrzne, jeśli są mniejsze niż 4 GB,
  • przekazywania uwag po wszczęciu postępowania szczegółowego w sprawie subsydiów zagranicznych,
  • składania uwag dotyczących powodów, dla których Komisja zamierza podjąć swoją decyzję.

Przegląd informacji przez Komisję Europejską

Komisja Europejska ma obowiązek przeprowadzić wstępny przegląd przekazanych informacji o zagranicznych wkładach finansowych w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie później niż 20 dni roboczych po otrzymaniu pełnego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach Komisja może jednokrotnie przedłużyć ten termin o dodatkowe 10 dni roboczych (art. 30 ust. 2 rozporządzenia FSR).

subsydia zagraniczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Procedury w trakcie przeglądu i postępowania szczegółowego – subsydia zagraniczne w postępowaniach o udzielenie zp

Zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2022/2560, zarówno podczas wstępnego przeglądu, jak i postępowania szczegółowego, wszystkie kroki proceduralne w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą być kontynuowane, z wyjątkiem samego udzielenia zamówienia. Jeśli termin na wszczęcie postępowania szczegółowego upłynie bezskutecznie, zamówienie może zostać udzielone wybranemu wykonawcy.

Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej praktyczne informacje dotyczące obowiązku zgłaszania subsydiów zagranicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dostępne są tam również wytyczne w formie pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne dla wykonawców i zamawiających w procesie spełniania nowych wymagań prawnych.

Wnioski

Stosowanie przepisów rozporządzenia UE nr 2022/2560 jest kluczowe dla przejrzystości i uczciwości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy i zamawiający muszą być świadomi swoich obowiązków w zakresie zgłaszania i przekazywania informacji o zagranicznych wkładach finansowych, aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami. Korzystanie z narzędzia EU Send ułatwia komunikację z Komisją Europejską i wspiera sprawne przeprowadzenie procesu przetargowego.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo