Powiew możliwości, czyli kilka słów o facylitacji na co dzień

Facylitacja. Facyli … co? Tak niestety w ostatnim czasie reagowała większość moich rozmówców, którym zadawałem pytanie o ich stan wiedzy na temat facylitacji. Ten stan rzeczy skłonił mnie mnie do odbycia rozmowy z Agatą Brataniec na temat facylitacji. 

Agata jest facylitatorką, trenerką biznesu, menedżerem z ponad 15-letnim doświadczeniem. Na swojej drodze zawodowej doświadczyła energii pracy w organizacji pozarządowej, poznała też smak pracy korporacyjnej.

Efektem tej rozmowy stało się kolejne nagranie w cyklu podcastów www.przetargowa.pl Bardzo szybko podczas Naszej rozmowy doszliśmy do wspólnego wniosku, że człowiek jest kluczowy w rozwoju każdej organizacji,bez znaczenia czy mamy do czynienia z korporacją działającą w biznesie, czy urzędem gminy w małej miejscowości. 

O czym jeszcze rozmawialiśmy z Agatą? Wspólnie staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, kto może skorzystać z pomocy facylitatora? Zastanawialiśmy się, jak wykorzystać facylitację dla osiągnięcia własnego rozwoju zawodowego i osobistego? 

Odpowiedzi na jakie jeszcze pytania poszukiwaliśmy? Zapraszam do wysłuchania zapisu Naszej rozmowy. Agacie dziękuję za niezwykle inspirującą rozmowę!

Autorzy

  • facylitatorka i trenerka biznesu, menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem.

  • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Posłuchaj

To Cię może zainteresować

Najpopularniejsze

Krajowa Polityka Miejska 2030. Wyzwania i kierunki rozwoju polskich miast. Podcast

Aktualnie trwają prace nad aktualizacją dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, przyjętego w 2015 r. Proces ten odbywa się przy udziale bardzo wielu interesariuszy. Do tego...

Powiew możliwości, czyli kilka słów o facylitacji na co dzień

Facylitacja. Facyli … co? Tak niestety w ostatnim czasie reagowała większość moich rozmówców, którym zadawałem pytanie o ich stan wiedzy na temat facylitacji. Ten...

Dz.U.2021.1129 | Ustawa Prawo zamówień publicznych

Dz.U.2021.1129 | Ustawa Prawo zamówień publicznych Zapraszamy do zapoznania się z nowelizacją ustawy Pzp tutaj.

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych