Urząd Zamówień Publicznych promuje społeczne zamówienia publiczne

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych objął patronatem informator na temat aspektów społecznych w nowym Prawie zamówień publicznych, który został przygotowany w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II) realizowanego w ramach Działania 2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS), a partnerami są Fundacja Idea Rozwoju (FIR) oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

Informator „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych” jest poświęcony rozwiązaniom umożliwiającym stosowanie aspektów społecznych, przewidzianym w ustawie z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, które ułatwiają dostęp do realizacji zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym.

Informator jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/51380/aspekty-spoleczne-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych.pdf

Na temat zamówień odpowiedzialnych społecznie będziemy mówić w trakcie wydarzenia, które Open Nexus organizuje wspólnie razem z Miastem Poznań. Zapraszamy wszystkich Państwa na “POZAP. Poznań o zamówieniach publicznych”. 

Podczas tego wydarzenia, które odbędzie się już 30.09 w godz. 09.00 – 16.00 na Stadionie Miejskim w Poznaniu będziemy rozmawiać na temat zamówień odpowiedzialnych społecznie, ryzykach w procesie udzielania zamówień publicznych, zasadzie efektywności podczas realizacji inwestycji, czy samej elektronizacji zamówień publicznych.  

Zapraszamy do Poznania na POZAP!

  • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

New call-to-action

Wyzwania dla samorządu terytorialnego w czasach po pandemii

Pandemia COVID-19 w sposób znaczący zdeterminowała Nasze życie społeczne, gospodarcze na przestrzeni minionych kilkunastu miesięcy zmieniając zasadniczo model pracy,...