P R Z E T A R G O W A . P L

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej Stały Komitet Rady Ministrów zakończył rozpatrywanie projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych.

Projekt czeka obecnie na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Projekt wprowadza zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, na której wejście w życie czekamy.

Jedną z istotniejszych zmian, które zostaną wprowadzone do ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych będzie wykreślenie z jego treści przepisu art. 2ust. 2, dotyczącego zamówień bagatelnych.

Pragniemy przypomnieć, że informacja na ten temat planów związanych z przepisem art. 2 ust. 2 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych padła z ust Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pana Huberta Nowaka już w trakcie I Kongresu Zamówień Publicznych On-line, który odbył się 17.09.2020r. Link do nagrań wystąpień tutaj:

My w PRZETARGowa.pl nie zwalniamy tempa i raz jeszcze pragniemy zaprosić wszystkich Państwa na najbliższe wydarzenie organizowane przez Naszą firmę, webinar on-line ABC dobrego regulaminu nastawionego na elektronizację Zamówień Publicznych, który odbędzie się już 19 listopada w godz. 09:00 – 11:00.

W trakcie wydarzenia rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości dotyczące udzielania zamówień bagatelnych, bo jak wiadomo zamówienia bagatelne – rodzą niebagatelne problemy.

Link do rejestracji poniżej: przetargowa.pl/abc-dobrego-regulaminu

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych:

Panią Kamilę Mizeracką – Szefa Praktyki Prawo Zamówień Publicznych w Kancelarii BBS i Wspólnicy),

Panią Marzenę Kopacką – Biculewicz – Prawnika, praktyka zamówień publicznych od 17 lat,

Panią Magdalenę Kucharską – Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Płocka i wieloletniego praktyk w obszarze zamówień publicznych),

Webinar poprowadzi Pan Mateusz Bartosiewicz – trener PRZETARGowa.pl, doradca w zakresie regulaminów wewnętrznych i SIWZ w dobie elektronizacji, od 5 lat zawodowo w zamówieniach publicznych oraz Łukasz Laszczyński.

Łukasz Laszczyński

Łukasz Laszczyński

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

linkedin strona www

Polecane artykuły

Platforma przetargowa to portal e-usług dla podmiotów publicznych, JST i firm sektorowych do elektronicznej obsługi przetargów i zakupów do 30tys EUR. Elektronizuj przetargi z Liderem!

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

 

Copyright © 2020 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus