Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesySprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za 2020 rok przyjęte przez Radę Ministrów

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za 2020 rok przyjęte przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła w dniu 11 sierpnia 2021 r. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r. Przygotowanie tego systemowego sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynika z przepisu art. 469 pkt. 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i należy do jednego z najważniejszych zadań Prezesa Urzędu. Wzorem lat poprzednich do dyspozycji uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, dostępny jest obszerny dokument. 

Jaki zatem był ubiegły rok w zamówieniach publicznych w Polsce? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat. Zapraszamy do lektury Sprawozdania, którego treść jest dostępna pod LINKIEM.  

Liczba zamówień udzielonych w 2020 r. ustalona w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach przekazanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych to 135 048 zamówień (w 2019 r. – 141 023). Wartość udzielonych zamówień publicznych w 2020 r. wyniosła 183,5 mld zł (w 2019 r. – 198,9 mld zł), co stanowiło ok. 7,90% produktu krajowego brutto (PKB) w 2020 r. (szacunek PKB GUS: 2 323,859 mld zł).

W postępowaniach o wartości od najniższego progu ustawowego, tj. 30 000 euro do progów unijnych, wykazana przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach kwota zamówień publicznych wyniosła ok. 43,7 mld zł (w 2019 r. – 49,9 mld zł; w 2018 r. – 55,8 mld zł; w 2017 r. – 45,3 mld zł). Natomiast w przedziale wartości powyżej progów unijnych zakontraktowane kwoty w sumie wyniosły ok. 136,4 mld zł (w 2019 r. – 144,5 mld zł; 2018 r. – 142,5 mld zł; w 2017 r. – 114,7 mld zł).

88,56% (88,97% w 2019 r.) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 8,90% postępowań (w 2019 r. – 8,65%). 

W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,78 (w 2019 r. – 2,48). 

W 85,10% (w 2019 r. – 85,38%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert. W 28% (w 2019 r. także 28%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów unijnych i w 14% (w 2019 r. – 12%) postępowań o wartościach poniżej progów unijnych cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

W 2020 r. 82% złożonych ofert pochodziło od wykonawców z sektora MŚP. Podobnie statystyki te kształtowały się w latach wcześniejszych; w 2019 r. – także 82%; w 2018 r. – 79%, a w 2017 r. – 80% ofert złożonych w postępowaniach to oferty przedsiębiorców z sektora MŚP. Największym zainteresowaniem tej grupy przedsiębiorców cieszyły się zamówienia na roboty budowlane – 88% złożonych ofert. Z kolei w postępowaniach na dostawy i usługi odsetek ofert od MŚP wynosił po 79%.

Do tematu Sprawozdania wrócimy na www.przetargowa.pl już wkrótce. 

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy