Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoZabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy — w jaki sposób sprawić, żeby pieniądze należne wykonawcy w całości trafiały na jego konto, zamiast stać się zabezpieczeniem dla zamawiającego? Wyraźne instrukcje w tej kwestii daje nam obowiązująca ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Pomiędzy wygraniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a podpisaniem umowy na jego realizację pojawia się konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Najbardziej oczywistym rodzajem takiego zabezpieczenia jest zabezpieczenie gotówkowe, które ustawa wskazuje w art. 450 ust. 1 pkt 1 PZP. Chodzi jednak o to, aby uniknąć blokowania środków firmy na długi okres, a taka właśnie jest konsekwencja wniesienia tego zabezpieczenia w pieniądzu.

Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W tej kwestii w art. 450 ust. 1. pkt 2) – 5) oraz w art. 450 ust. 2 PZP podpowiada poza gotówkowe sposoby wniesienia zabezpieczenia. Przedsiębiorca może to zrobić w:

 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

A jeśli zamawiający wyrazi na to zgodę, również:

 • w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 • przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Wszystkie wyżej wymienione siedem rodzajów zabezpieczeń może zostać wykorzystanych także w zabezpieczeniu zwrotu zaliczki.

Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu PARP

Najpopularniejszymi poza gotówkowymi formami wniesienia zabezpieczenia zarówno należytego wykonania umowy jak i zwrotu zaliczki są te najłatwiej dostępne, czyli gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu PARP. 

Szczególną uwagę warto zwrócić na zabezpieczenia w postaci poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pod tym dość niejasnym określeniem jest mowa o zabezpieczeniach udzielanych przez instytucje otoczenia biznesu, które dysponują środkami z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorstw z kategorii MSP. Przykładem takiej instytucji, z której zabezpieczeń mogą skorzystać wielkopolscy przedsiębiorcy jest Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Przedsiębiorcy z innych regionów kraju zainteresowani tym produktem powinni poszukać podobnych instytucji w swojej okolicy i w nich zapytać o aktualną ofertę.

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Co oferujemy?

Z bieżącej analizy rynku wynika, że poręczenie PFPK jest zabezpieczeniem tańszym od gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, a procedura jego uzyskania jest szybsza i sprawniejsza w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi.

Fundusz oferuje linię poręczeń należytego wykonania umowy, w ramach której może udzielać indywidualnych zabezpieczeń należytego wykonania umowy w kwocie do 500 tys. zł, a łączna ich koncentracja (zaangażowanie w aktywne poręczenia w danym momencie) może wynieść 1 mln zł. Linię poręczeń PFPK przyznaje przedsiębiorcy na okres dwunastu miesięcy i w tym czasie może on korzystać z indywidualnych poręczeń w jej ramach, na potrzeby zabezpieczania umów zwartych w wyniku wygranych postępowań. 

Indywidualne poręczenie wystawiane jest wyłącznie na podstawie wniosku i załączonego do niego dokumentu SWZ wraz z projektem umowy (lub kopią umowy w przypadku zmiany zabezpieczenia), a jego treść jest przed zawarciem umowy konsultowana z zamawiającym.. Zgodnie z obowiązującymi standardami – dokument poręczenia sporządzany jest w formie elektronicznej, z podpisem kwalifikowanym, z zachowaniem wymogów określonych w pzp i przekazywany drogą mailową na adres wskazany przez przedsiębiorcę. Mam nadzieję, że prosta i przejrzysta procedura oraz przystępna cena produktu zachęcą czytelników do jego przetestowania.

Podpowiadam również, że ustawa dopuszcza wniesienie zabezpieczenia według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach. Oznacza to możliwość łączenia ze sobą różnych rodzajów zabezpieczeń dostępnych na rynku. PFPK w przypadku poręczeń umożliwia klientom stosowanie takiego zabiegu. Ta informacja ma szczególne znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy dotąd wnosili zabezpieczenia gotówkowe ze względu na zbyt niskie dostępne limity gwarancyjne i poręczeniowe w stosunku do ich potrzeb.

Dla przedsiębiorców, którzy wnieśli już zabezpieczenie w pieniądzu, dobra wiadomość jest taka, że w każdym momencie forma zabezpieczenia może zostać podmieniona na dowolną inną spośród wskazanych w pzp, w tym również na poręczenie PFPK. Dodam tylko, że dokument poręczenia jest każdorazowo konsultowany z zamawiającym i wydawany w treści przez niego zatwierdzonej, a zamiana gotówki na inną formę zabezpieczenia pozwala uwolnić zablokowane środki firmy. 

Podsumowanie

Warto rozpoznać rynek i rozważyć możliwości, jakie w zakresie zabezpieczeń daje zarówno pzp jak i dostępne na rynku produkty! Pracownicy PFPK chętnie odpowiedzą na Państwa pytania w zakresie zabezpieczeń opisanych powyżej.
Zachęcam również do zapoznania się z materiałem traktującym o poręczeniach zapłaty wadium pt. „Wadium od A do Z – jak zwiększyć szanse wygrania przetargu?”, który również jest dostępny na www.przetargowa.pl.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

 • Kinga Kalitka

  Kierownik Zespołu Obsługi Klienta PFPK Sp. z o.o. Na co dzień mierzy się z wyzwaniami z zakresu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego. Ostatnio ze wskazaniem na zabezpieczenia przetargowe w ramach Ustawy PZP.

  View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo