P R Z E T A R G O W A . P L

O co ten szum?

Proces elektronizacji zamówień publicznych składa się na wiele czynników, co naturalnie budzi sporo emocji, a także niepewności – tak po stronie Zamawiających, jak i Wykonawców. W gąszczu informacji dotyczących zmian legislacyjnych, wdrażania portali e-usług, czy oczekiwania na portal e-Zamówienia jedna kwestia jawi się jako wisienka na torcie niepewności. Kwalifikowany podpis elektroniczny – jak on działa? Czy muszę go mieć? Który podpis spośród dostępnych na rynku  jest poprawny, kwalifikowany? Czy portal e-usług rozpozna, pomoże, zweryfikuje Jego ważność? Zachęcam do zapoznania się z artykułem, który ma na celu przybliżyć Wam problematykę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany podpis

Kwalifikowany podpis to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.  Na kwalifikowany podpis składają się:

 • certyfikat zawierający informacje o właścicielu Certyfikatu
 • klucz publiczny, który służy do weryfikacji podpisu
 • klucz prywatny, który w przypadku certyfikatu kwalifikowanego znajduje się na karcie kryptograficznej
 • urządzenie do odczytu kart
 • aplikacja podpisująca

W praktyce kwalifikowany podpis to aplikacja, którą użytkownik uruchamia za pomocą specjalnego nośnika typu pen drive. Pozwala ona zarówno podpisywać, jak i weryfikować złożone wcześniej podpisy. Podpisany elektronicznie dokument posiada specjalną sygnaturę graficzną (zdjęcie powyżej). Jej weryfikacja jest możliwa jedynie za pośrednictwem wspomnianej aplikacji. Każdy Wykonawca, który składać będzie ofertę w przetargu elektronicznym, będzie zobowiązany do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pracownik Wydziału Zamówień Publicznych nie musi posiadać podpisu kwalifikowanego, gdyż nie jest on odpowiedzialny za podpisywanie dokumentów (akceptację merytoryczną), a jedynie obsługę procedury przetargowej.

Lista usług zaufanych (ang. TSL)

Dyrektywa 1999/93/WE określająca wymogi wobec państw członkowskich w zakresie kwalifikowanych podpisów wskazuje w artykułach 3 i 4 konieczność udostępnienia transgranicznych mechanizmów weryfikacji i akceptacji podpisów certyfikowanych w innych krajach wspólnoty. W tej kwestii na pomoc przychodzi narzędzie jakim jest Lista usług zaufanych (TSL), czyli zestawienie kwalifikowanych dostawców usług zaufania ze wszystkich krajów członkowskich.

W Polsce funkcjonuje pięć podmiotów, które dostarczają kwalifikowane podpisy elektroniczne:

 1. Asseco Data Systems S.A.
 2. Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
 3. Eurocert Sp. z o.o.
 4. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 5. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

platformazakupowa.pl a kwalifikowany podpis

Prostota to największa przewaga konkurencyjna Naszego narzędzia, o czym przekonało się już ponad 2500 zamawiających  (lista zamawiających) i 100.000 wykonawców w ramach ponad 130.000 postępowań przeprowadzonych na www.platformazakupowa.pl. Wychodząc na przeciw obawom związanym z kwalifikowanym podpisem chcemy uspokoić zarówno Wykonawców, jak i Zamawiających – z platformą zakupową Open Nexus proces będzie możliwie uproszczony.

Każdy Zamawiający:

 • posiada narzędzie (wbudowane w platformę) weryfikujące złożony przez Wykonawcę kwalifikowany podpis;
 • posiada narzędzie szyfrujące oferty, które nie wymaga żadnych dodatkowych kluczy czy kwalifikowanego podpisu;

Statystyki dot. weryfikacji autentyczności podpisu na www.platformazakupowa.pl 

Każdy Wykonawca:

 • składając ofertę na platformazakupowa.pl Wykonawca zostanie poinformowany o złożeniu poprawnego kwalifikowanego podpisu pod swoją ofertą, unikając tym samym “błędu Orlenu” (więcej w artykule tutaj)
 • otrzyma powiadomienie mailowe o poprawnym dostarczeniu oferty do Zamawiającego;
 • nie będzie musiał szyfrować oświadczenia JEDZ przez brak portalu e-Zamówień – zrobi to za Niego platforma.

Macie pytania?

Dołączcie do przygotowanych z www.platformazakupowa.pl! Skontaktuj się z Naszym Centrum Wsparcia klienta mailowo cwk@platformazakupowa.pl lub telefonicznie 22 101 02 02.

Lubimy kontakt i bliską współpracę, dlatego zawsze możesz spodziewać się od nas sporego zaangażowania i chęci do pomocy.

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

Copyright © 2019 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus