P R Z E T A R G O W A . P L
Elektronizacja: najczęstsze błędy wykonawców. Kluczowe wyroki KIO i propozycje jak zaradzić tym błędom #kongresPZP

I KONGRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online już za Nami! Wydarzenie organizowane przez Open Nexus Sp. z o.o., objęte patronatem Urzędu Zamówień

Wady i zalety rozwiązań miniPortalu oraz platform komercyjnych w zakresie elektronizacji #kongresPZP

I KONGRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online już za Nami! Wydarzenie organizowane przez Open Nexus Sp. z o.o., objęte patronatem Urzędu Zamówień

e-Zamówienia – stan projektu oraz perspektywy na przyszłość #kongresPZP

I KONGRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online już za Nami! Wydarzenie organizowane przez Open Nexus Sp. z o.o., objęte patronatem Urzędu Zamówień

Analiza potrzeb i wymagań w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (dalej nowe pzp) nakłada na zamawiającego, nieznany dotychczas na gruncie

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Jawność postępowania jako kluczowy element zamówień publicznych Jedną z najważniejszych zasad w zamówieniach publicznych jest zasada jawności. Jawność postępowania ma

Akty wykonawcze do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z planowanym wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021r. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na stronie Rządowego

Raport Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Komentarz Piotra Mazuro

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępny jest Raport Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019r. To

Użyczanie certyfikatów podmiotów trzecich. Komentarz do wyroku KIO 508/20

Od kilku już lat uczestnicy rynku zamówień publicznych przyzwyczaili się, że wykonawca nie musi spełniać samodzielnie wszystkich wymogów określonych w

Kary umowne w zamówieniach publicznych pod ścisłym nadzorem

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021r. Obecnie przedstawiane są propozycje jej

Platforma przetargowa to portal e-usług dla podmiotów publicznych, JST i firm sektorowych do elektronicznej obsługi przetargów i zakupów do 30tys EUR. Elektronizuj przetargi z Liderem!

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

 

Copyright © 2020 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus